pondělí 12. září 2016

Run Groovy Project Without Compilation Using Gradle

Run Groovy Project Without Compilation Using Gradle

To be honest it is automatically compiled by Gradle. All changes made into "buildSrc/src/main/groovy" are automatically compiled during startup.

Key feature of Gradle is how nicely it manages "buildSrc" directory.

Here is sample project https://bitbucket.org/bugs_/samples/src/default/RunGroovyProjectWithoutCompilationUsingGradle/

sobota 30. července 2016

čtvrtek 28. července 2016

Count number bytes in UTF-8 for Java String

https://bitbucket.org/bugs_/utils/src/default/CoreUtils/src/main/java/cz/vondr/coreutils/utf/Utf8LengthUtil.java

  • Problem 1: You have Java String variable. And you need get number of bytes in UTF-8
  • Problem 2: You need split String into multiple Strings, in the way that each of them have exact number of bytes. (expect last part of course :) )

Thanks to stackoverflow.com

úterý 15. března 2016

MXBeans ovládání z command line

MX Beany jsem vždy ovládal pomoci JConsole. To ale nejde bez grafického prostředí

Tady je jeden ze způsobů, jak něco spustit z command line
http://wiki.cyclopsgroup.org/jmxterm/download.html

stáhnout jmxterm-1.0-alpha-4-uber.jar

java.exe -jar jmxterm-1.0-alpha-4-uber.jar    (potřebuje to JDK ne jen JRE)

prikaz "jvms"
  (vylistuje jvm procesy)

prikaz "open "
  (se pripoji k procesu)

prikaz "run -d MyApp -b MyApp:name=MyBean nameOfMethod"
  (se spustí danou metodu na dane beane)

pondělí 19. října 2015

Gradle - Get Hg Mercurial revision

Here is part of build.gradle file, which get mercurial revision and define task "revision", which print it to output.

It uses javahg to get revision number and that's why it needs Mercurial installation. We could use hg4j to remove this requirement. Anyway this script can be improved a lot, but for me it did it's work.

pátek 9. října 2015

Gradle - How to get Mercurial revision in gradle build file.

This part of gradle.build file add task "revision", which writes Mercurial changeset hash.

It can be improved, but ...

úterý 16. června 2015

Jak otestovat změnu času

Když je v testech potřeba posouvat čas. Bývá to poměrně pracné většinou člověk skončí s tím že píše nějaký "DateProvider", který se pak dá namockovat.

Ve spoustě případů se dá použít jednoduchá alternativa a využít Joda Time

Joda Time nabízí funkci DateTimeUtils.setCurrentMillisProvider(MillisProvider millisProvider) (a i další funkce setCurrentMillisFixed, setCurrentMillisOffset), kterými jde snadno říct, jak se má čas v testech chovat.
Po testu se musí čas zase vrátit do normálu!!! :) funkcí DateTimeUtils.setCurrentMillisSystem() V kódu se musí samozřejmě zjištovat čas přes Joda Time (např. new DateTime()).

A to je ve stručnosti vše.